Betalingen diensten Gras&Groen

Heeft u een order geplaats voor één van de diensten van Gras en Groen? Dan vindt u hier alle informatie omtrent het verrichten van betalingen. 

Montage service

Heeft u opdracht gegeven voor Gras en Groen? Daarbij hanteren wij de volgende regels:

Aanbetaling:
Gras en Groen B.V. verlangt 50 % van de opdrachtsom als aanbetaling. U ontvangt hiervoor een aanbetalingsfactuur met daarin het betaalverzoek. Het bedrag dat gecommuniceerd wordt op deze aanbetalingsfactuur dient uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden op de rekening van Gras en Groen B.V. te staan.

In het geval van een niet-tijdige betaling nemen wij contact met u op om een uitstel van de uitvoering te voorkomen. Gras en Groen B.V. behoudt zich het recht om de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten indien deze betaling alsnog niet-tijdig is ontvangen.

Eindfactuur:
Nadat de werkzaamheden in uw tuin zijn afgerond wordt er door de voorman een eindfactuur opgesteld. Indien nodig vindt hierin de verrekening plaats van afwijkingen ten opzichte van de offerte. Deze afwijkingen worden mondeling aan u als opdrachtgever toegelicht.

De betaling van de eindfactuur dient per pin en direct bij oplevering van de werkzaamheden bij de daarvoor gemachtigde werknemer van Gras en Groen B.V. te geschieden.

Zakelijke gegevens Gras en Groen:

Gras en Groen B.V.
K.V.K. nummer: 56915594
BTW nummer: NL852360241B01
IBAN: NL94RABO0315868775

Veilig en vertrouwd online betalen

Alle betalingen aan Gras en Groen kunt u veilig en vertrouwd uitvoeren. De website is beveiligd met een Comodo EV SSL – zie het slotje in de adresbalk -. Uw gegevens en betalingsverkeer worden versleuteld verstuurd. Uw online betalingen zijn daarnaast veilig in handen bij Nederlands grootse online betaalprovider Mollie B.V. Om het u gemakkelijk te maken kunt u bij Gras en Groen betalen met de meest gangbare betaalmethoden.

Betaalpartner Mollie

Gras en Groen B.V. heeft Mollie als betaalpartner voor al haar online betalingen. Mollie is in Nederland de meest gebruikte online betaalmethode. Via Mollie wordt uw betaling 100% veilig en betrouwbaar uitgevoerd. 

Lees meer over