Boomverzorging

Boomverzorging is van essentieel belang wanneer u voor een zeer lange duur wilt genieten van de boom die ooit in uw tuin in aangeplant. Boomverzorging begint eigenlijk al met het aanplanten van de boom en is een doorgaand proces totdat deze uiteindelijk gerooid moet worden. Bij boomverzorging is dit laatste zo lang mogelijk uitstellen eigenlijk het uitgangspunt.

Op welke wijze houdt Gras en Groen hoveniers de boom zo lang mogelijk gezond en in harmonie met de tuin?

Wat kunnen wij verzorgen?

 • Snoeiwerkzaamheden
 • Boomklimmen en vellen 
 • Groeiplaats verbetering
 • Bomen aanplanten en herplanten

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Snoeiwerkzaamheden

Bomen in de tuin groeien op ten duur uit hun jasje. De kroon neemt teveel daglicht weg, takken beginnen door te hangen of groeien tot voorbij de erfgrens.

Het snoeien van de bomen zorgt ervoor dat de boom lange tijd behouden kan blijven voor de tuin. Dit begint eigenlijk al in de eerste jaren nadat deze is aangeplant. Vormsnoei zorgt niet alleen voor de juiste verhoudingen, maar ook dat de boom gaat investeren in een sterkere kluit, stam en kruin. Dit resulteert in een kerngezonde boom.

Gras en Groen brengt uw boom weer terug in vorm ook als daarvoor vanwege de omvang en hoogte klimtechnieken nodig zijn!

Boomverzorging1 • Gras en Groen website
Boomverzorging2 • Gras en Groen website

Boomklimmen en vellen

Is een boom aan het einde van zijn levensduur gekomen doordat deze niet meer gezond is of plaats moet maken voor iets nieuws? Dan kunnen onze hoveniers die gediplomeerd boomklimmer zijn dit voor u uitvoeren.

Dankzij het toepassen van klim- en uitloop technieken kunnen wij hoge bomen in een kleine ruimte op een veilige wijze voor u vellen. Wij voeren de volgende werkzaamheden voor u uit:

 • Op een veilige wijze takken afvangen en de boom vellen
 • Groenafval verwijderen en afvoeren
 • Stronk verwijderen of weg laten frezen

Groeiplaatsverbetering

Staat er een boom in uw tuin die zich slecht ontwikkeld? In de meeste gevallen zit er dan een probleem in de bodem. Er zijn onvoldoende voedingstoffen beschikbaar, de bodem is verdicht of de bomen hebben last van hittestress in een opwarmend klimaat. Hoveniers van Gras en Groen verhelpen deze problemen en laten de bomen in uw tuin weer een gezonde groei doormaken!

 • Verhogen van het organisch stofgehalte
 • Voorkomen van droogte en hittestress
 • Verbetering voedingsstand in de bodem
 • Oplossen van tekorten
 • Optimaliseren van de luchthuishouding
Boomverzorging3 • Gras en Groen website
Boomverzorging4 • Gras en Groen website

Bomen aanplanten

Bomen zijn van onschatbare waarde. Ze halen CO2 uit de lucht, vormen een natuurlijke airco, zorgen voor beschutting en brengen leven in uw tuin. Redenen genoeg om ook in uw tuin één of meerdere bomen aan te planten. Maar hoe pakt u dit precies aan en welke bomen zijn geschikt?

Heeft u hulp of advies nodig bij het selecteren van de juiste boom voor uw tuin? En wilt u de boom laten aanplanten? Gras en Groen verzorgd het vakkundig aanplanten van bomen en zorgen voor een perfecte start. Wij selecteren de mooiste bomen voor u, zorgen voor bodem verbetering en geven u garantie op het succesvol aanslaan van de boom in uw tuin!